Shortcuts 
 Links 
 Contact Us  
 Photo News 
 News 
 Bulletin 
GAFAHomepageInttrodution to GAFAAbout UsInternational ExchangesHongKong Macaocand Tawan ExchangesDownloadProcedure
Bulletin
 
关于申报2012年度外事活动计划及经费预算的通知
2012-05-05 21:55  

各部门:

为了更好地配合各院系开展国际学术交流活动,请各部门在20111131日前,将2012年度外事活动计划及经费预算报至国际交流处,以便我处更准确地做好2011年度的外事经费预算。

特此通知。

国际交流处

                                        二〇一一年十一月十四日

附件【2012年外事经费预算表.doc已下载
关闭窗口
 
 
 
Shortcuts Links ContactUs